• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Đổi mới phương pháp dạy học, khái niệm này chắc là không lạ gì nữa đối với giáo ...
     Thế nhưng để khai thác hiệu quả hơn về dổi mới phương pháp dạy học hiện nay vẫn còn là điều lúng túng của rất nhiều người. Trên lý thuyết đổi mới phương pháp dạy học là phát huy những mặt ưu điểm của các phương pháp truyền thống, đồng thời vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học hiện đại, phối hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa các phương pháp ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0